6.4.2020
IMCO_PA(2020)648645
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Saaja: õiguskomisjon
soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti kohta: kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele
(2020/2019(INL))
Arvamuse koostaja(*): Dita Charanzová

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 99kWORD 46k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika