6.4.2020
IMCO_PA(2020)648645
NUOMONĖS PROJEKTAS
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
pateiktas Teisės reikalų komitetui
su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai“
(2020/2019(INL))
Nuomonės referentė (*): Dita Charanzová

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 124kWORD 46k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika