6.4.2020
IMCO_PA(2020)648645
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
till utskottet för rättsliga frågor
med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för företag som är verksamma på nätet
(2020/2019(INL))
Föredragande av yttrande(*): Dita Charanzová

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 118kWORD 47k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy