19.12.2016
IMCO_PR(2016)595745
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1033kWORD 117k
Právní upozornění - Ochrana soukromí