6.1.2017
IMCO_PR(2017)597391
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Morten Løkkegaard

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1064kWORD 136k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika