Udkast til betænkning - IMCO_PR(2022)696560Udkast til betænkning
IMCO_PR(2022)696560

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerkredit
(COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører for udtalelse: Kateřina Konečná

31.1.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: