Jelentéstervezet - IMCO_PR(2022)696560Jelentéstervezet
IMCO_PR(2022)696560

JELENTÉSTERVEZET
a fogyasztói hitelekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
A vélemény előadója: Kateřina Konečná

31.1.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: