Abbozz ta' rapport - IMCO_PR(2022)696560Abbozz ta' rapport
IMCO_PR(2022)696560

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-krediti għall-konsumatur
(COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapporteur: Kateřina Konečná

31.1.2022

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: