Ontwerpverslag - IMCO_PR(2022)696560Ontwerpverslag
IMCO_PR(2022)696560

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenkrediet
(COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Kateřina Konečná

31.1.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: