Projekt sprawozdania - IMCO_PR(2022)696560Projekt sprawozdania
IMCO_PR(2022)696560

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kredytów konsumenckich
(COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná

31.1.2022

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: