Osnutek poročila - IMCO_PR(2022)696560Osnutek poročila
IMCO_PR(2022)696560

OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditih
(COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD))
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Kateřina Konečná

31.1.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: