Raporti projekt - IMCO_PR(2021)697614Raporti projekt
IMCO_PR(2021)697614

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus masinavaldkonna toodete kohta
(COM(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD))
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Ivan Štefanec

20.10.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: