Ziņojuma projekts - IMCO_PR(2021)697614Ziņojuma projekts
IMCO_PR(2021)697614

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mašīnbūves izstrādājumiem
(COM(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD))
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Ivan Štefanec

20.10.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: