Návrh správy - IMCO_PR(2021)697614Návrh správy
IMCO_PR(2021)697614

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o strojníckych výrobkoch
(COM(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD))
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajca: Ivan Štefanec

20.10.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: