Förslag till betänkande - IMCO_PR(2021)697614Förslag till betänkande
IMCO_PR(2021)697614

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om maskinprodukter
(COM(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD))
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Ivan Štefanec

20.10.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: