Jelentéstervezet - IMCO_PR(2022)736537Jelentéstervezet
IMCO_PR(2022)736537

JELENTÉSTERVEZET
a 2005/29/EK és a 2011/83/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról a fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásának a tisztességtelen gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb védelem és a hatékonyabb tájékoztatás révén történő növelése tekintetében
(COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Biljana Borzan

29.9.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: