Ontwerpverslag - IMCO_PR(2022)736537Ontwerpverslag
IMCO_PR(2022)736537

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken
(COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Biljana Borzan

29.9.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: