Osnutek poročila - IMCO_PR(2022)736537Osnutek poročila
IMCO_PR(2022)736537

OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2005/29/ES in 2011/83/EU v zvezi s krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod z boljšim varstvom pred nepoštenimi praksami in boljšim obveščanjem
(COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD))
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Biljana Borzan

29.9.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: