Udkast til betænkning - IMCO_PR(2023)746732Udkast til betænkning
IMCO_PR(2023)746732

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indsamling og videregivelse af data i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering og om ændring af forordning (EU) 2018/1724
(COM(2022)0571 - C9-0371/2022 - 2022/0358(COD))
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Kim Van Sparrentak

4.5.2023

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: