Ontwerpverslag - IMCO_PR(2023)746732Ontwerpverslag
IMCO_PR(2023)746732

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot kortetermijnverhuur van accommodatie en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724
(COM(2022)0571 - C9-0371/2022 - 2022/0358(COD))
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Kim Van Sparrentak

4.5.2023

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: