Projekt sprawozdania - IMCO_PR(2023)746732Projekt sprawozdania
IMCO_PR(2023)746732

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gromadzenia i wymiany danych dotyczących usług wynajmu krótkoterminowego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724
(COM(2022)0571 - C9-0371/2022 - 2022/0358(COD))
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Kim Van Sparrentak

4.5.2023

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: