Osnutek poročila - IMCO_PR(2023)746732Osnutek poročila
IMCO_PR(2023)746732

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in souporabi podatkov v zvezi s storitvami kratkoročnega najema nastanitve ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1724
(COM(2022)0571 - C9-0371/2022 - 2022/0358(COD))
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Kim Van Sparrentak

4.5.2023

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: