Udtalelse - INTA_AD(2011)452829Udtalelse
INTA_AD(2011)452829

UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel
til Udviklingsudvalget
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side om ændring af aftalen om handel, udvikling og samarbejde
(10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))
Ordfører for udtalelse: Niccolò Rinaldi

17.1.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: