Lausunto - INTA_AD(2011)452829Lausunto
INTA_AD(2011)452829

LAUSUNTO
kansainvälisen kaupan valiokunnalta
kehitysyhteistyövaliokunnalle
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehtävän Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä
(10297/2010 - C7-0190 - 2010/0119(NLE))
Valmistelija: Niccolò Rinaldi

17.1.2011

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: