15.10.2013
INTA_AD(2013)514625
UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel
til Retsudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker
(COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Ordfører for udtalelse: George Sabin Cutaş

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 255kWORD 261k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik