15.10.2013
INTA_AD(2013)514625
ARVAMUS
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Saaja: õiguskomisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta
(COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Arvamuse koostaja: George Sabin Cutaş

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 404kWORD 260k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika