15.10.2013
INTA_AD(2013)514625
ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Juridiskajai komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi
(COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Atzinumu sagatavoja: George Sabin Cutaş

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 574kWORD 360k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika