15.10.2013
INTA_AD(2013)514625
YTTRANDE
från utskottet för internationell handel
till utskottet för rättsliga frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken
(COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
Föredragande: George Sabin Cutaş

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 250kWORD 336k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy