7.11.2014
INTA_AD(2014)537345
СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия
на вниманието на комисията по външни работи
относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна
(09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE))
Докладчик по становище: Оли Рен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 467kWORD 66k
Правна информация - Политика за поверителност