7.11.2014
INTA_AD(2014)537345
ARVAMUS
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Saaja: väliskomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel
(09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE))
Arvamuse koostaja: Olli Rehn

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 217kWORD 59k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika