7.11.2014
INTA_AD(2014)537345
NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto
pateikta Užsienio reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu
(09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE))
Nuomonės referentas: Olli Rehn

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 372kWORD 65k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika