7.11.2014
INTA_AD(2014)537345
ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Ārlietu komitejai
par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses
(09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE))
Referents: Olli Rehn

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 375kWORD 65k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika