7.11.2014
INTA_AD(2014)537345
YTTRANDE
från utskottet för internationell handel
till utskottet för utrikesfrågor
över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
(09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE))
Föredragande: Olli Rehn

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 142kWORD 57k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy