Stanovisko - INTA_AD(2014)537403Stanovisko
INTA_AD(2014)537403

  STANOVISKO
  Výboru pro mezinárodní obchod
  pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách
  (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
  Navrhovatel: Jude Kirton-Darling

  17.11.2014

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: