17.11.2014
INTA_AD(2014)537403
ARVAMUS
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Arvamuse koostaja: Jude Kirton-Darling

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 449kWORD 610k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika