17.11.2014
INTA_AD(2014)537403
LAUSUNTO
kansainvälisen kaupan valiokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista
(COM(2013)0894 - C8-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Valmistelija: Jude Kirton-Darling

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 375kWORD 559k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö