17.11.2014
INTA_AD(2014)537403
MIŠLJENJE
Odbora za međunarodnu trgovinu
upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Jude Kirton-Darling

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 621kWORD 628k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti