17.11.2014
INTA_AD(2014)537403
ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Atzinumu sagatavoja: Jude Kirton-Darling

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 622kWORD 630k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika