17.11.2014
INTA_AD(2014)537403
AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Raportoare pentru aviz: Jude Kirton-Darling

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 617kWORD 640k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate