17.11.2014
INTA_AD(2014)537403
YTTRANDE
Från utskottet för internationell handel
Till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Föredragande av yttrande: Jude Kirton-Darling

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 382kWORD 607k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy