11.5.2015
INTA_AD(2015)552091
СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия
на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Докладчик по становище: Бенд Бендсен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 772kWORD 475k
Правна информация - Политика за поверителност