11.5.2015
INTA_AD(2015)552091
LAUSUNTO
kansainvälisen kaupan valiokunnalta
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Valmistelija: Bendt Bendtsen

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 365kWORD 446k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö