11.5.2015
INTA_AD(2015)552091
ATZINUMS
Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Bendt Bendtsen

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 598kWORD 746k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika