11.5.2015
INTA_AD(2015)552091
OPINIA
Komisji Handlu Międzynarodowego
dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bendt Bendtsen

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 619kWORD 750k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności