11.5.2015
INTA_AD(2015)552091
AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional
destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă
(COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Raportor pentru aviz: Bendt Bendtsen

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 593kWORD 756k
Notă juridică - Politica de confidențialitate