2.12.2015
INTA_AD(2015)567824
AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei
(2015/2128(INI))
Raportor pentru aviz: Sander Loones

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 401kWORD 198k
Notă juridică - Politica de confidențialitate