2.12.2015
INTA_AD(2015)567824
STANOVISKO
Výboru pre medzinárodný obchod
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ - boji proti podvodom za rok 2014
(2015/2128(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Sander Loones

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 340kWORD 194k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia