26.4.2018
INTA_AD(2018)616682
NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto
pateikta Vystymosi komitetui
dėl skaidraus ir atsakingo gamtos išteklių valdymo besivystančiose šalyse: miškai
(2018/2003(INI))
Nuomonės referentė: Maria Arena

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 509kWORD 70k
Teisinė informacija - Privatumo politika