25.6.2018
INTA_AD(2018)619163
СТАНОВИЩЕ
на комисията по международна търговия
на вниманието на комисията по външни работи
относно прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова
(2017/2281(INI))
Докладчик по становище: Дейвид Мартин

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 433kWORD 65k
Правна информация - Политика за поверителност