25.6.2018
INTA_AD(2018)619279
NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos komiteto
pateikta Užsienio reikalų komitetui
dėl ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo
(2017/2283(INI))
Nuomonės referentas: Jarosław Wałęsa

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 159kWORD 65k
Teisinė informacija - Privatumo politika